DIZAN E-BOOK-A / VODIČ ZA MALE ISTRAŽIVAČE

E-book „LabZab“

Časopis „LabZab“ edukativno – zabavne je naravi te sadrži brojne DIY aktivnosti koje dijete može raditi samostalno ili u društvu vršnjaka / obitelji. Cilj tekstova i aktivnosti u časopisu je na zabavan način potaknuti dječji interes za učenjem uz zabavne i aktivne igre koje ga prate. Na svakome koraku i tijekom cijele godine!

Aktivnosti i edukativne igre za djecu su namijenjene klincima svih dobnih skupina. Dok će oni mlađi razvijati maštu i vježbati finu motoriku, stariji će na kreativan način otkrivati istine i tajne iz područja znanosti, STEM-a, povijesti, zemljopisa te opće kulture i informiranosti.

Zbog edukativne naravi i brojnih DIY aktivnosti koje sadrže i zabavne igre za djecu, e-book je pogodan i za korištenje u vrtiću/školi ako se učitelji/odgajatelji odluče za to. Mogu ga koristiti kao pomoćno sredstvo u nastavi, učenje kroz igru za vrtićku grupu ili zajednički projekt na zabavan način. S puno smijeha i kreativnog rada!

  • Laboratorij zabave
  • Obrazovanje
  • Dizajn e-book-a / Vodič za male istraživače
  • 2021.
  • www.labzabshop.com
PragmaArt Studio - Dizajn e-booka
PragmaArt Studio - Dizajn e-booka