VIZUALNI IDENTITET • PROMO MATERIJALI

DI SI BIO?

Di si bio?  – djelatnost (korporativni događaji, team buildinzi, dječji događaji, obiteljski team buildinzi, social media management)

  • Di si bio?, obrt za organizaciju događaja
  • Organizacija evenata
  • Vizualni identitet / Promo materijali
  • 2022.
  • www.disibio.hr
PragmaArt Studio - Logo • Društvene mreže • Grafički dizajn
PragmaArt Studio - Logo i vizualni identitet
PragmaArt Studio - Logo i vizualni identitet
PragmaArt Studio - Grafički dizajn promotivnih materijala
PragmaArt Studio - Dizajn posjetnica
PragmaArt Studio - Grafički dizajn promotivnih materijala
PragmaArt Studio - Logo i vizualni identitet
Što kaže Dalia, event managerica  (DI SI BIO? / DCBO) o našoj suradnji?

“Kad sam odlučila krenuti u svoj biznis, prva stvar od koje sam kretala je branding, odnosno vizualni identitet i s obzirom da sam na to gledala kao na najbitniji segment pokretanja i vidljivosti, Ivana mi je među prvima pala na pamet i to se pokazalo kao najbolja odluka i potez.

Proces je tekao vrlo jednostavno i profesionalno, komunikacija je bila promptna i svi materijali isporučeni su u dogovorenom roku. Ono što je veliki plus je to što se nisam morala baviti tiskom jer je Ivana to sve preuzela i mogla sam joj u potpunosti to prepustiti.

Nisam niti malo sumnjala u Ivanine kompetencije, ali sam unatoč tome oduševljena dizajnom. Osim što je kreativna, razmišlja izvan okvira, jako je temeljita i pedantna i unatoč tome što je isporučila dogovoreni materijal, uvijek je tu na raspolaganju za savjet, preporuku i podršku. Ne samo da je uspjela preslikati moju inicijalnu ideju, nego je kroz dizajn uspjela i prikazati moj karakter, što smatram da je izrazito bitan dio kada je u pitanju pokretanje malog poduzeća.

Osim što planiram surađivati s Ivanom na duge staze, PragmaArt definitivno preporučam svim kolegama i suradnicima, bez obzira na djelatnost i njihove vlastite stilove i preference jer sa sigurnošću mogu tvrditi da će Ivana uspjeti realizirati njihove ideje.”

 

Dalia Abdel Rahim, event manager

DI SI BIO?, obrt za organizaciju događaja
PragmaArt Studio, dizajn logotipa i vizualnog identiteta
PragmaArt Studio, dizajn logotipa i vizualnog identiteta